CNC臥式車床

acheter viagra
 cnc-yh28    

機台名稱:CNC臥車YH-28

機台規格:長 500mm    外徑 Ø430mm

(照片出處:油機工業股份有限公司)

 

 cnc-cht566002    

機台名稱:CNC臥車CHT5660

機台規格:長 1500mm      外徑 Ø1400mm

(照片出處:三鋒機器工業股份有限公司)

 

傳統臥車

cll-1500    

機台名稱:CLL1500

機台規格:長 2000mm 外徑 ψ1100mm

(照片出處:Chubu Machinery)

 

tfl-1200    

機台名稱:TUDA FACE LATHE_TFL-1200

機台規格:長 500mm   外徑 ψ1000mm 凹口 長 320mm 外徑 viagra pas cher ψ1200mm

照片出處:TDM

 

ch-430    

機台名稱:CH-430 X 1100

機台規格:長 1100mm      外徑 ψ430mm

(照片出處:KINWA)